Xã Đồng Tiến (Thái Bình): Hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Ngày: 2022-07-22 10:48:24
  

Xã Đồng Tiến có diện tích tự nhiên là 938 ha, nằm ở phía nam huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái bình, giáp với 9 xã của 3 huyện ngoài ra xã còn có đường giao thông tỉnh lộ 455 đi qua thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã Đồng Tiến đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, tạo bước phát triển về kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn huyện và sự tập trung cao của toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; huy động khối đại đoàn kết toàn dân vào công cuộc phòng, chống dịch, thu được kết quả tốt. Kinh tế của xã nhà vẫn giữ nhịp tăng trưởng. Trong sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh và chiến dịch diệt chuột bảo vệ vụ xuân năm 2022; lúa xuân đạt năng xuất cao nhất từ trước đến nay; tình hình chăn nuôi có chuyển biến tích cực ở đàn đại gia súc; nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã được duy trì. Xây dựng cơ bản phát triển mạnh mẽ việc xây dựng nhà ở trong các khu dân cư; Công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với những gì đã đạt được, bộ mặt xã Đồng Tiến đã được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đặng Thanh Long - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến

Trao đổi với chúng tôi về kết quả đạt được, đồng chí Đặng Thanh Long - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “6 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu của đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 350,675 tỷ đồng, đạt 57,45 % kế hoạch năm, tăng 41,046 tỷ  so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp, thủy sản ước đạt 62,202  tỷ đồng, đạt 61,92% kế hoạch năm tăng 2,629 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - TTCN và XDCB ước đạt 204,104  tỷ đồng đạt 56% kế hoạch năm, tăng 25,619 tỷ đồng so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 84,369  tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, tăng 12,798 tỷ so với cùng kỳ. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao rõ nét, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo.

 

Thời gian tiếp theo, xã Đồng Tiến sẽ tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch covid – 19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, triển khai đồng bộ kịp thời các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng hạ tầng các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất. tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển đáp ứng nhu cầu của thị trường, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, tập trung. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đẩy mạnh tái đàn lợn gắn với phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tái phát; Chủ động thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tập trung thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

Đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ tốt công tác tiếp công dân và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm gắn với phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tái phát; Chủ động thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tập trung thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

Dẫu biết rằng con đường phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân trong sẽ tiếp tục củng cố để xây dựng một Đồng Tiến ngày càng năng động, đổi mới, hội nhập trên con đường phát triển kinh tế đất nước.

Hoàng Thu

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN