Truyền thông về trợ giúp pháp lý không ngừng được đổi mới và nâng cao hiệu quả

Ngày: 2021-11-06 09:48:53
  

Điều làm nên ý nghĩa thật sự và quan trọng của hoạt động trợ giúp pháp lý là thông qua những vụ việc trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải giúp người dân hiểu biết pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ, qua đó góp phần bảo đảm ổn định cuộc sống, cải thiện sinh kế.

Xác định việc hạn chế trong tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý là một nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân chưa tìm đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cơ quan quản lý trợ giúp pháp lý, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý theo các phương thức khác nhau, gồm truyền thông truyền thống (trực tiếp về cơ sở, báo đài, tờ gấp…), truyền thông hiện đại (internet, điện thoại hotline,…) và hình thức đặc thù (hộp, bảng tin, tờ tin trợ giúp pháp lý tại cơ quan tố tụng, chính quyền cơ sở…).

Ảnh minh họa

- Ở Trung ương, đặc biệt trong thời gian gần đây, Cục Trợ giúp pháp lý đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nhiều phóng sự về một số vụ việc thành công, hiệu quả phát sóng trên truyền hình Việt Nam qua các chương trình có nhiều người theo dõi như Quốc hội với cử tri, truyền hình dân tộc, tọa đàm trực tuyến về chính sách về các kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý trong chương trình giảm nghèo...; đăng bài viết, bài nghiên cứu trên các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông; xây dựng nội dung phóng sự về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù như người chưa thành niên, người dân tộc thiểu số, nạn nhân bị mua bán...; xây dựng thông điệp về quyền và nghĩa vụ của người thuộc diện trợ giúp pháp lý, tạo được ấn tượng tốt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và người dân đánh giá cao.

- Ở địa phương, tất cả các Trung tâm trợ giúp pháp lý trên toàn quốc đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người được trợ giúp pháp lý. Hoạt động truyền thông được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng như thông qua việc xây dựng tờ gấp pháp luật, xây dựng phóng sự truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý, phóng sự giới thiệu về các vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện thành công. Từ năm 2016 đến nay, theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, ngân sách trung ương đã bổ sung kinh phí cho 37 địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn có nhu cầu thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý để người dân liên hệ… Số lượng các cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ qua đường dây nóng là khoảng 7.000 lượt. Việc thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho “nhóm đối tượng yếu thế” tiếp cận pháp luật, tạo công bằng cho người dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và tiết kiệm được thời gian, công sức.

Số vụ việc tố tụng tăng nhanh qua các năm, chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý được nâng cao cho thấy mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng đã thành công. Tuy nhiên, so với số lượng người thuộc diện trợ giúp pháp lý thì số vụ việc còn đang ở tỷ lệ thấp, có khả năng có người thuộc diện trợ giúp pháp lý nhưng chưa biết thông tin về trợ giúp pháp lý. Một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa chú trọng giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý trong các vụ án dân sự, hành chính mà chủ yếu tập trung giới thiệu người thuộc án chỉ định bào chữa. Vì vậy, để tiếp tục phát huy kết quả này, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, thời gian tới cơ quan quản lý trợ giúp pháp lý cũng như các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cần thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chú trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (bao gồm cả trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng, chuyên sâu về trợ giúp pháp lý của người dân thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo hoặc các hình thức chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi trợ giúp viên pháp lý tiếp tục chủ động học tâp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với những người thực hiện trợ giúp pháp lý khác theo hình thức phù hợp.

- Nghiên cứu có các phương thức truyền thông hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền và từng thời điểm. Nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý của đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý, tối đa hóa khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, hiện thực hóa quyền được trợ giúp pháp lý đã được ghi nhận.

- Cơ quan quản lý trợ giúp pháp lý ở Trung ương tiếp tục được kiện toàn về mặt tổ chức và chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, điều phối, phân bổ nguồn lực, giám sát và kiểm soát chất lượng trợ giúp pháp lý.

- Các Trung tâm trợ giúp pháp lý cần chủ động để có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII;

- Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

Phương Quang

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN