Tổ Tư vấn pháp luật cho công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước tổng kết công tác năm 2021

Ngày: 2022-02-18 16:28:10
  

Báo cáo cho thấy, năm 2021 là năm nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các kỳ họp Trung ương, kỳ họp Quốc hội khóa XV. Chính vì vậy, Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo , đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh năm nay đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương, Bộ, ngành Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước giảm so với năm 2020 trên cả ba chỉ tiêu: Số lượt người, số vụ việc và số lượt đoàn đông người.

Về công tác tiếp công dân và các hoạt động liên quan:

Trong năm, Tổ Tư vấn pháp luật cho công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước đã tiếp 25 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Tư vấn hỗ trợ người dân các lĩnh vực, cụ thể:  hình sự : 01 vụ việc; khiếu nại, tố cáo: 04 vụ việc; đất đai: 20 vụ việc.

Qua các vụ việc tiếp nhận, Tổ Tư vấn pháp luật đã thực hiện được những công việc như sau:

- Tổ tư vấn pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ  đã có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho người dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh về trình tự, xác định nội dung, cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo, đến đúng cơ quan có thẩm quyền, nói trúng nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị trên tinh thần hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đi khiếu kiện .

-Tổ Tư vấn pháp luật phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu đề xuất hướng giải quyết  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lãnh đạo: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh bố trí sắp xếp tiếp công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ.

Qua đó, góp phần thực hiện được chính sách an sinh xã hội nhằm an dân và hạn chế tình trạng công dân bị lôi kéo đi khiếu nại kéo dài. Đồng thời, tuyên truyền vận động được các hộ dân khi có các vướng mắc pháp luật. Trong đó, chủ yếu là  đất đai; chủ động tham mưu phương án giải quyết cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài trên địa bàn tỉnh.

1. Hoạt động tư vấn pháp luật cho công dân

- Các thành viên Tổ Tư vấn pháp luật có trách nhiệm tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh theo lịch, tiếp nhận tư vấn tại chỗ các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đơn giản của công dân.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận, chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thành viên Tổ tư vấn pháp luật hỗ trợ cho công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Phước

2. Công tác xác minh, thu nhập, chứng cứ có liên quan đến vụ việc:

Những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có tính chất phức tạp, vụ việc kéo dài cần quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Tổ Tư vấn pháp luật cử thành viên phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để xác minh, thu nhập, chứng cứ có liên quan đến vụ việc.

Về công tác khác:

- Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2021 nhưng đã kiện toàn được Tổ Tư vấn pháp luật thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, có Tổ trưởng là Phó Giám đốc Sở Tư Pháp và các Trợ giúp viên, Tư vấn viên pháp luật và Luật sư là tổ viên. Tổ đã bố trí phân công lịch trực bài bản và khoa học, căn cứ vào lịch làm việc riêng của từng thành viên để sắp xếp lịch trực tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các thành viên của tổ là các Tư vấn viên pháp luật, Luật sư hiện đang cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương gặp khó khăn trong việc đi lại để tham gia tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc hỗ trợ Ban tiếp công dân tiếp  thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh khi có yêu cầu. Thực hiện tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của công dân, cũng như  phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển đơn của công dân theo quy định.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh và UBND các huyện thị, thành phố hoàn thành công tác giải quyết các chính sách liên quan đến việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải quyết các vụ việc kéo dài tại thành phố và các huyện, thị trong tỉnh.

Thành viên Tổ Tư vấn pháp luật làm việc tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Tham mưu các cấp, các ngành tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu xem xét, giải quyết và xử lý kịp thời tình huống khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ. Đồng thời, tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và các huyện theo quy định.

- Tham mưu tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại trong công tác tiếp công dân định kỳ thường xuyên theo quy định Luật Tiếp công dân gắn liền với “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Chủ động dự báo tình hình để có thể tham mưu tiếp những trường hợp đột xuất do phát sinh phức tạp theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các tổ viên của Tổ Tư vấn pháp luật đi sâu nghiên cứu, cập nhật thường xuyên kiến thức và các quy định pháp luật để kịp thời hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho công dân cũng như có hướng tham mưu đúng, trúng  nội dung công việc cho lãnh đạo tỉnh.

- Tiếp tục, cập nhật, xác minh các vụ việc khiếu kiện kéo dài còn tồn động để có hướng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt điểm, kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu trong việc hỗ trợ Ban tiếp công dân tỉnh thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong công tác tư vấn, tham mưu triển khai thực hiện các vụ việc trên địa bàn tỉnh.

VÂN ANH

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN