Thủ tục đề nghị hoàn trả số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp

Ngày: 2021-11-15 11:51:01
  

Tòa soạn Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam có nhận được câu hỏi của bạn đọc ở Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Nội dung bạn đọc hỏi: “Doanh nghiệp đã nộp BHXH cho lao động người nước ngoài. Tuy nhiên, lao động này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do là đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Chúng tôi cần làm thủ tục gì để được hoàn lại số tiền BHXH đã đóng?”

Ảnh minh họa

Trả lời mang tính chất tham khảo:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp của ông đã đăng ký tham gia, đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, do là đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì công ty có văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với công ty hoàn trả số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn tại tiết g, Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN- BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH

(Trung tâm Tư vấn pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN