Thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ ngay và sau xung đột

Ngày: 2021-11-17 11:50:59
  

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/11 đã họp theo thể thức Arria về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ trong xung đột và hậu xung đột” dưới sự chủ trì của Đại sứ Liên minh châu Phi tại Liên hợp quốc và Đại diện Phái đoàn Niger.

Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng bảo an, đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ và Quỹ toàn cầu vì góa phụ chia sẻ thực trạng cũng như thách thức mà hơn 350 triệu góa phụ đang phải đối mặt, nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ các rào cản, định kiến đối với họ, cũng như cần phải nâng cao nhận thức chung về vai trò, đóng góp của các góa phụ trong bối cảnh xung đột và hậu xung đột. Đồng thời, các nước cũng trao đổi, thảo luận các biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ tốt hơn các góa phụ.

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Trà cho rằng dù các góa phụ chưa được quan tâm đầy đủ trong xung đột, nhưng các góa phụ có năng lực và vai trò quan trọng trong gia đình, trong xây dựng hòa bình và hàn gắn cộng đồng.

Để đảm bảo lợi ích và quan tâm đầy đủ hơn đối với các góa phụ, đại diện Việt Nam cho rằng cần nâng cao nhận thức về vai trò cũng như nhu cầu, lợi ích chính đáng của góa phụ. Các cộng đồng cần xóa bỏ các rào cản, kỳ thị đối với họ và con cái họ, thay vào đó, cần xem họ là tác nhân của sự thay đổi và xây dựng hòa bình tiềm năng trong xung đột.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh các nước và các bên liên quan trong xung đột phải đảm bảo an ninh, an toàn cho những người góa bụa và con cái của họ, đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở. Các quyền thừa kế, tài sản, đất đai, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các quyền bình đẳng khác của góa phụ trong và sau xung đột cần được chú trọng. Đồng thời, các góa phụ cũng cần được tạo điều kiện tham gia bình đẳng vào quá trình ra quyết định và trong các tiến trình hòa bình.

Về hợp tác quốc tế, đại diện Việt Nam khuyến nghị các quốc gia và các tổ chức quốc tế và khu vực thu thập số liệu thống kê và chuẩn bị các báo cáo về những thách thức của các góa phụ để tạo cơ sở cho việc xây dựng các chương trình và chính sách liên quan. Đồng thời, khuyến nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc có một phần riêng về tình trạng góa phụ trong Báo cáo thường niên của Tổng Thư ký về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Nhân dịp này, Đại diện Việt Nam tái khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực và cam kết phối hợp với cộng đồng quốc tế để đảm bảo sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của tất cả phụ nữ vào các quá trình liên quan.

PV

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN