Thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Ngày: 2021-11-21 16:29:22
  

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2002/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường.

Kế hoạch cũng nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; UBND phường, xã, thị trấn  trong việc phối hợp, tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh luôn có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường

Trên thực tế, tình hình môi trường thời gian gần đây diễn biến ngày càng phức tạp. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khó lường với các hiện tượng như mưa nhiều nhưng hạn hán cũng gay gắt, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi với cường độ cao, nước biển dâng khiến nhiều vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập… Hay vấn đề ô nhiễm môi trường cũng ngày càng nghiêm trọng, trong đó nguồn nước ở nhiều nơi bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, do sự xâm nhập mặn và giảm lượng trao đổi nước từ đầu nguồn các sông lớn… Đặc biệt, ô nhiễm không khí cũng rất trầm trọng, nhất là ở các đô thị lớn. Trong đó, bao gồm cả hoạt động sản xuất công nghiệp và khí thải từ phương tiện giao thông… Những điều đó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người dân.

Trong phần “Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030” trong dự thảo Báo cáo chính trị, Đảng ta nhiều lần đề cập vấn đề môi trường, như “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường...”, “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, trong đó gồm cả “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”; “phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”…

Tại TP. Hồ Chí Minh, vấn đề môi trường cũng được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Qua hơn 2 năm triển khai Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, nhiều kết quả tích cực được ghi nhận: trên 98% phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”; nhiều “điểm đen” về rác thải đã được khắc phục; ý thức của đại bộ phận người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên… Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã khuyến khích các cơ sở sản xuất tiết kiệm hơn việc sử dụng nước sạch, tái sử dụng nước nhằm giảm lượng nước thải ra môi trường…

Ngọc Dung

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN