Thanh Hóa: Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Ngày: 2022-08-10 09:33:06
  

Minh Tân là một trong những xã đầu tiên của huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Để tiếp tục nâng cao các tiêu chí, xã Minh Tân đang huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang cở sở hạ tầng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; phấn đấu trong năm 2022 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện kết luận tại Hội nghị mở rộng ngày 24/12/2021 về quán triệt triển khai nhiệm vụ để bàn triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, UBND xã Minh Tân đã xây dựng kế hoạch số 07/KH-UBND về xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ xã, thôn tham quan mô hình NTM kiểu mẫu tại xã Đông Văn (Đông Sơn) để xây dựng kế hoạch thực hiện tại xã, thôn. Tổ chức kiện toàn lại Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí. Tổ chức họp phân công cán bộ, công chức về phụ trách, hỗ trợ các đơn vị thôn thực hiện các mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu. Phối hợp với UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch cuộc thi Minh Tân sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn; cùng với công đoàn xã tổ chức dâm cây hoa mắt ngọc phục vụ cho xây dựng NTM kiểu mẫu ở các thôn.

Trung tâm hành chính xã minh tân

Cụ thể: nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong năm 2021, BCĐ xây dựng NTM thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 9 nhóm tiêu chí đã đạt trong năm 2021, duy trì giữ vững và nâng cao kết quả các tiêu chí đã đạt, lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận vào tháng 10/2022. Đến nay, kết quả thực hiện các tiêu chí hoàn thành năm 2021 giữ vững chỉ tiêu theo quy định, 8/8 thôn tích cực hưởng ứng triển khai cuộc thi, 7 thôn đã và đang xây dựng Trung tâm văn hóa – khu thể thao; tổng số tuyến đường tham gia dự thi là 9 tuyến với chiều dài 4,07 km. Số hộ tham dự nhà sạch vườn mẫu là 8 hộ, 42 hộ đăng ký tham dự nhà sạch vườn đẹp, số hộ được lập danh sách và kiểm tra nhà sạch khuôn viên đẹp, vườn đẹp để gắn biển là 103 hộ; dự kiến cuộc thi hoàn thành trong tháng 8/2022. Tổng số lam các đơn vị thôn thực hiện là 725 tấm tương ứng 1.450 m, số mét đường rào được trát là 318 m, số mét bồn hoa được xây và trồng hoa các loại, trồng cây mắt ngọc là 1.002 m. Cấp cho các đơn vị thôn 204 khối cát, 103 tấn xi măng, cấp cho 3 thôn 600 kg phân vi sinh phục vụ công tác trồng hoa đường trục thôn, cấp khoảng 2.000 cây mắt ngọc đã ươm cho thôn 9, thôn 6, thôn Bồng Trung 2. Chỉ đạo các thôn phát động phong trào đóng góp tự nguyện của nhân dân, doanh nghiệp và con em xa quê xây dựng NTM tại các thôn trong xã, tiêu biểu là phong trào ủng hộ tại các thôn 8, thôn 9 (tính đến 27/6/2022, thôn 9 đã vận động nhân dân ủng hộ 362 triệu đồng và 38m3 đá mỹ nghệ; thôn 8 vận động nhân dân ủng hộ 818 triệu đồng và 35m3 đá mỹ nghệ để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao). Tất cả các thôn đều huy động nhân dân đóng góp quỹ vệ sinh công cộng; tổ chức phong trào dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ. Đảng ủy có chủ trương, Hội đồng nhân dân xã đã có nghị quyết đầu tư công như hỗ trợ 100% thanh lam, vật liệu trát tường; cho các hộ gia đình xây tường rào đẹp tại các trục đường chính; hỗ trợ vật liệu xây bồn hoa, nắp cống rãnh cho các thôn, đầu tư cứng hóa các trục đường chính trong xã, hỗ trợ 60% cho nhân dân đổ bê tông đường ngõ, xóm; xây dựng mới hệ thống điện sáng công cộng tại 8 đường trục chính các thôn và đường đê của xã; triển khai từ tháng 1/2022, các dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022.

          Trao đổi với phóng viện Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam, ông Trịnh Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc; công tác chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đối với kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu của xã, bên cạnh việc nâng cao các tiêu chí đã đạt, xã đang tích cực huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cán đích xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Văn Cường

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN