Tách “sổ đỏ” thì có được toàn bộ là đất ở lâu dài?

Ngày: 2022-07-24 16:08:35
  

Thưa luật sư cho em hỏi tháng 8 năm 2018, em có mua mảnh đất 500m2 nhưng khi làm sổ đỏ chỉ được 100m2 là đất ở lâu dài còn lại là đất trồng cây lâu năm có thời hạn đến năm 2043 là hết hạn. Vậy cho em hỏi nếu em tách sổ thì em có được toàn bộ là đất ở lâu dài không vậy. Em xin cảm ơn?

Về vấn đề này, Luật sư NGUYỄN VĂN TUẤN - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin trả lời như sau:

Khi bạn tách thửa thì sẽ không thể chuyển toàn bộ phần diện tích đất của nhà bạn thành đất ở àm còn phải thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, bạn có thể tách thửa đất trồng cây lâu năm sau đó thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Việc tách thửa đất đang sử sụng để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác chỉ được thực hiện khi thửa đất xin tách thành thửa đất mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện tách thửa được quy định tại Điều 69 và Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể: Đối với Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quantài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa, bao gồm Đơn đề nghị tách thửa và bản gốc Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thựchiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

PV

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN