Phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công - tư.

Ngày: 2022-05-07 00:03:02
  

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 402/TTg-CN ngày 06/5/2022 về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bẳng) theo hình thức đối tác công - tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công - tư.

Qua xem xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 725/TTr-UBND ngày 29/3/2022; ý kiến thẩm tra của BTài nguyên và Môi trường (văn bản số 6579/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/10/2021) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư, PThủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng tỉnh lạng Sơn Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng theo hình thức đối tác công - tư như đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và ý kiến thẩm tra của bộ tài nguyên và môi trường tại văn bản nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án thuộc nhóm A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2020 theo phương thức đối tác công - tư. Điểm đầu dự án tại vị trí nút giao kết nối với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và đường đi cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam thuộc địa phận huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Điểm cuối dự án tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Quy mô dự án giai đoạn hoàn thiện là 4 làn xe cơ giới với bề rộng nền đường 17m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Mức đầu tư giai đoạn 1 (2021-2025) của dự án là hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 6.580 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương (2.500 tỷ đồng) và ngân sách địa phương (4.080 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu nhà đầu tư là 1.230 tỷ đồng và phần vốn huy động khác là 5.371 tỷ đồng.

Tuyến đường cao tốc này được người dân tỉnh Cao Bằng cũng như khu vực Đông Bắc mong chờ từ lâu, sẽ kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh đến Tân Thanh, Cốc Nam với Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Qua đó sẽ tạo thuận lợi cho thông thương, đi lại của người dân, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua. Tuy nhiên, dự án thực hiện tại khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, hướng tuyến trải dài với nhiều hạng mục hầm, cầu lớn. Nhu cầu vốn của dự án riêng trong giai đoạn đầu đã lên đến hơn 13.000 tỷ đồng là thách thức không nhỏ, nhất là khi việc huy động vốn xã hội hóa cho hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn.

Đoàn Duy

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN