Người dân mua xe mới có thể làm thủ tục online để đăng ký tạm từ 21/5/2022.

Ngày: 2022-04-18 11:03:02
  

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực sẽ thuận tiện hơn cho người mua xe mới chưa được cấp biển số mà muốn tham gia giao thông

Theo đó, với Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ 21/5/2022 người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công tương đối đơn giản. Đầu tiên chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử và gửi các tài liệu đính kèm.

Tiếp theo, chủ xe nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời, sau đó nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời của cơ quan đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử là xong.

Trước đây, theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, người mua xe mới chưa được cấp biển số mà có nhu cầu tham gia giao thông, xe đăng ký ở nước ngoài được cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị… thì phải làm thủ tục đăng ký xe tạm thời trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Vì vậy, với Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực sẽ thuận tiện hơn cho người mua xe mới chưa được cấp biển số mà muốn tham gia giao thông.

Thế Anh

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN