Media: Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn

Ngày: 2022-05-16 09:22:01
  

Từ đầu năm 2022, Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan đã triển khai nhiều kế hoạch quyết liệt và đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xuống cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương)

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN