Media: Thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày: 2022-05-12 21:37:27
  

Thành phố Vũng Tàu đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% đơn vị kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn hoàn thành việc chuyển đổi số; đến cuối năm 2022 phấn đấu đạt 100% cán bộ, công chức, người lao động trực thuộc chính quyền Thành phố có tài khoản thanh toán điện tử hoặc ví điện tử, 65-70% dân số thành phố từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng; 80% cán bộ hưu trí có smartphone tải và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội điện tử VSSID…

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN