MEDIA: Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" – một nét đẹp văn hóa

Ngày: 2023-01-21 16:17:28
  

Ghi nhận của phóng viên Phổ biến Pháp luật Việt Nam tại khu vực chợ hoa vào ngày (27 – 28 tháng chạp) tại khu vực chợ hoa Bến Bình Đông thuộc địa bàn Q.8, TP.HCM diễn ra khá nhộn nhịp…

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN