MEDIA: Bản tin Phổ biến pháp luật - Số 1.

Ngày: 2022-11-17 11:42:22
  

Bản tin Phổ biến pháp luật Việt Nam kỳ này có những nội dung chính sau: Lồng ghép Phổ biến pháp luật với quảng bá hình ảnh Quốc gia ra nước ngoài; Đề nghị bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán hoặc thuê bất động sản; Vinfast đặt trụ sở chính thức tại Đức, Pháp và Hà Lan; Mở rộng thị trường xuất khẩu đựa hàng hóa Việt Nam ra thế giới.

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN