Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang và Nghi lễ Khất thực ở Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh

Ngày: 2023-02-22 18:36:53
  

Hằng năm, vào ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, là các Chùa, Tịnh xá thuộc hệ phái khất sĩ Việt Nam tổ chức Nghi lễ tưởng niệm, tưởng nhớ vị Tổ sư Minh Đăng Quang - sáng lập hệ phái khất sĩ thuộc Phật giáo Nam tông – Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thực hiện: Đức Hải

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN