Huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày: 2023-01-31 14:28:17
  

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tăng cường đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đảm bảo thực chất, hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Công an xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh) tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người cho người dân bản Cháo Phi

Để đạt được hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, huyện Lang Chánh xác định công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài với những phương pháp tuyên truyền linh hoạt, cụ thể, thiết thực, từ đó góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, củng cố và tăng cường khối đoàn kết dân tộc. Riêng năm 2022, huyện Lang Chánh đã tổ chức được 160 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn với gần 16 nghìn lượt người tham gia; trong đó có 125 hội nghị cấp huyện, 35 hội nghị cấp xã; Lực lượng công an, quân đội phối hợp với các hội đoàn thể, các trường học tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tội phạm về ma tuý, bạo lực học đường; Phát hành trên 300 bản tài liệu tuyên truyền PBGDPL...

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh về ATGT đường bộ và các tệ nạn xã hội trong học đường

Tại các hội nghị tuyên truyền, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đối tượng tham gia để lựa chọn nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phù hợp; kết hợp tuyên truyền, vận động bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, huyện Lang Chánh sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chính sách dân tộc, tôn giáo và các hiệp định, quy chế về biên giới nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền để kích động, tuyên truyền, xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch.                                     

 Trọng Đủ

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN