Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở

Ngày: 2022-03-04 08:17:07
  

Giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng khối đoàn kết cộng đồng bền vững là những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại huyện Cai Lậy.

Tổ hòa giải ấp Hội Tín (xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) tiếp nhận và tiến hành hòa giải một vụ việc.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác hòa giải, đặc biệt khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, 16 xã trên địa bàn huyện Cai Lậy củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên. Toàn huyện hiện có 128 tổ hòa giải với 888 hòa giải viên được bố trí đều khắp các ấp. Các tổ hòa giải hoạt động đúng quy chế, hòa giải viên là những người uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng vận động, thuyết phục và được bầu chọn công khai, dân chủ. Riêng năm 2019, các tổ hòa giải tiếp nhận 228 đơn và tiến hành hòa giải 100% vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 86,84%. Công tác hòa giải được thực hiện hiệu quả đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững an ninh trật tự địa phương. Nhiều năm qua, tại ấp Hội Tín (xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) các vụ tranh chấp, mâu thuẫn được tổ hòa giải tiếp nhận và giải quyết kịp thời, hạn chế đơn thư lên cấp trên. Khi tiếp nhận vụ việc, các thành viên tổ hòa giải nắm rõ nội dung tranh chấp, nguyên nhân phát sinh, đến tận nơi tìm hiểu, xác minh, nghe nhận định của những người xung quanh để có thêm cơ sở đánh giá, hướng giải quyết "thấu tình, đạt lý".

Anh Lê Văn Liễn, thành viên Tổ hòa giải ấp Hội Tín (xã Hội Xuân) cho biết: "Thông thường mỗi bên tranh chấp đều đưa ra lý lẽ để chứng minh rằng mình đúng, do đó người hòa giải phải thực sự khách quan, công minh, đề cao lẽ phải. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các bên đặt lòng tin vào hòa giải viên và cùng nhau giải quyết vụ việc. Các thành viên tổ hòa giải là Ban lãnh đạo và cán bộ các đoàn thể ấp nên luôn sâu sát địa bàn, nắm tình hình để ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh".

Công tác hòa giải ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại địa phương, nhất là tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình... Thực tiễn hoạt động hòa giải ở huyện Cai Lậy thời gian qua đã khẳng định ý nghĩa của công tác này trong xây dựng tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường tập huấn kỹ năng hòa giải, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng hòa giải viên. Đánh giá sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, ông Võ Văn Nhanh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cho rằng: "Công tác hòa giải ở huyện Cai Lậy đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, hàng năm, các vụ việc hòa giải thành ở huyện Cai Lậy luôn đạt tỷ lệ cao. Khi hòa giải, hòa giải viên đã dựa vào những chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp để tác động đến tâm tư, tình cảm của các bên và quy định của pháp luật để giải thích, hướng dẫn, giúp họ hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình để dàn xếp ổn thỏa với nhau. Việc phổ biến các quy định pháp luật trong quá trình hòa giải cũng là "kênh" quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật".

Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, đảm bảo kinh phí cho hoạt động hòa giải, khen thưởng, biểu dương những điển hình trong công tác hòa giải, khuyến khích người dân sử dụng phương thức hòa giải để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong mỗi công dân.

Trường Giang

tiengiang.gov.vn

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN