Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết giữa năm, đề cao công tác phổ biến pháp luật

Ngày: 2022-07-14 11:36:13
  

Ngày 13/7/2022, Ban Chấp hành Hội Luật gia TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Vinh – Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hải Phòng, nhấn mạnh công tác phổ biến pháp luật cho người dân.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Luật gia TP. Hải Phòng đã nghe, thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Luật gia Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2022. Trong dự thảo báo cáo đã đánh giá những kết quả nổi bật của Hội Luật gia Hải Phòng đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Hội Luật gia tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho Hội viên nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội Nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban bí thư ngày 17/7/2018; Kế hoạch số 129-KH/Đ ĐHLGVN ngày 05/11/2018 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban bí thư; Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012; Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định số 314/QĐ-HLGVN ngày 20/12/2018 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng đã tham gia ý kiến vào 97 dự thảo văn bản: 02 Luật; 01 Nghị định; 03 Thông tư; 31 dự thảo văn bản QPPL của thành phố; 50 dự thảo văn bản hành chính khác và Kế hoạch sử dụng đất của 10 quận, huyện. Hội Luật gia thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức Hội, Đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 38 cuộc với 5.600 lượt người dự, phát hành 150.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật. Văn phòng Thành Hội cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức tư vấn pháp luật cho nhân dân trên địa bàn thành phố được 270 vụ việc, tuyên truyền cho khoảng trên 3.500 người dân ở các quận, huyện Hội và Chi hội trực thuộc.

Đồng chí Trần Ngọc Vinh – Chủ tịch Hội trả lời phát biểu của hội viên & tổng kết hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Hữu Ca – Phó Chủ tịch Hội tiếp tục nêu ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội Luật gia TP. Hải Phòng tập trung chỉ đạo các cấp Hội Luật gia trong thành phố tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo Điều lệ Hội. Trong đó chú trọng công tác tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, các văn bản Quy phạm pháp luật tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Hội Luật gia TP. Hải Phòng tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và các Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội tập trung cao cho công tác phát triển các Hội Luật gia quận, huyện, chi hội trực thuộc Thành hội và các hội viên ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Vinh – Chủ tịch Hội đã tổng kết trả lời các vấn đề từ hội viên, đồng thời nhấn mạnh 5 công việc ưu tiên cần triển khai sắp tới của Hội Luật gia TP. Hải Phòng: Đưa ra kế hoạch phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố; chú trọng phát triển hội viên của Hội; dự kiến cho kế hoạch ra mắt 2 chi hội Luật gia huyện Vĩnh Bảo và Luật gia huyện An Lão trong tháng 7; đề nghị đóng góp ý kiến cho 6 dự án luật của Quốc hội sắp ra mắt; đặc biệt đề cao công việc đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với cơ quan tuyên truyền và phổ biến pháp luật, với mục đích cuối cùng là đưa pháp luật vào đời sống một cách dễ dàng và tự nhiên.

Nguyễn Phong

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN