Hải Phòng: Quyết tâm hoàn thành tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, trước tháng 7/2023

Ngày: 2023-02-01 18:37:21
  

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND nhằm triển khai các bước có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố về quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Công tác tháo dỡ tại cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Theo đó, tổ chức đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện Nghị quyết. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023.

Đồng thời, từng bước đầu tư áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao sản lượng, cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng cao phục vụ khách du lịch; thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực  nuôi trồng thủy sản theo các quy định của pháp luật.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Kế hoạch yêu cầu phải đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết theo đúng tiến độ, trước ngày 01/7/2023

Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong việc thực hiện hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Cùng với đó, hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải đúng tiến độ.

Giao UBND huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; kịp thời xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành thực hiện Nghị quyết theo đúng tiến độ trước ngày 01/7/2023.

Nguyễn Huy

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN