Hải Phòng: Dự kiến chi gần 500 tỷ cho “Đề án xây dựng trụ sở, nơi làm việc của Công an xã, phường, thị trấn”

Ngày: 2023-03-10 21:37:05
  

Trên địa bàn Hải Phòng hiện còn 154 Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập. Chính vì vậy, UBND thành phố vừa tổ chức cuộc họp nhằm nghiên cứu triển khai đề án xây dựng trụ sở, nơi làm việc của công an xã, phường, thị trấn và một số đơn vị thuộc công an thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo thống kê của Công an thành phố, trên địa bàn thành phố còn 154 Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập, cần đầu tư xây dựng. UBND thành phố giao UBND các huyện đầu tư, xây dựng 97 nhà làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sỹ Công an xã nằm trong khuôn viên cơ quan hành chính xã hoặc Nhà văn hóa xã bằng nguồn vốn đầu tư công của huyện và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, 15 nhà làm việc, ăn ở Công an xã đã hoàn thành, bàn giao sử dụng; 34 nhà làm việc được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2023, còn lại 48 nhà làm việc sẽ được đầu tư trong năm 2024 và 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp

Dự kiến nguồn đầu tư ngân sách thành phố cần hỗ trợ khoảng hơn 467 tỷ đồng (trong đó 80% kinh phí được bố trí trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025; 20% kinh phí còn lại được bố trí sau khi các công trình phê duyệt quyết toán theo quy định) để xây dựng 39 nhà làm việc Công an xã nằm ngoài khuôn viên của cơ quan hành chính xã hoặc Nhà văn hóa xã; 11 trụ sở làm việc Công an phường, thị trấn nằm ngoài cơ quan hành chính và công trình khu Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố báo cáo việc triển khai Đề án

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng giao Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo báo cáo để Ban cán sự Đảng UBND thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, trên cơ sở đó trình HĐND thành phố xem xét, thông qua cơ chế hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công thành phố cho Công an thành phố thực hiện xây dựng trụ sở, nơi làm việc của Công an xã, phường, thị trấn và một số đơn vị trực thuộc Công an thành phố.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại cuộc họp

Đằng Giang (Theo Cổng TTĐTTP)

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN