Đồng Tháp: Công tác dân vận đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận

Ngày: 2022-03-23 09:41:59
  

Quá trình xây dựng và phát triển địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy tỉnh Đồng Tháp, công tác dân vận đã gặt hái, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Góp phần cũng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng ủy và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác dân vận của địa phương luôn được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả nhất định. Các cấp ủy đảng đã triển khai, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận, phát huy vai trò của Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh. Nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chỉ đạo xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm hơn.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 11 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức; triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, sát cơ sở, chú trọng củng cố, bồi dưỡng và phát triển các mô hình tự quản, cách làm hiệu quả trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy hiệu quả hệ thống Zalo trong phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời điểm dịch Civid -19 diễn ra phức tạp, công tác dân vận đã phát huy vai trò và góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, chống dịch ở địa phương (Ảnh: minh họa)

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác dân vận vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Tháng 9/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 đã ban hành Nghị quyết số 01 về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận, nhằm khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả trong công tác này. Những nổi bật về công tác dân vận thời gian qua phải nhắc đến tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân trong công tác chống dịch Covid -19. Đó là kết quả đóng góp vào các nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh với hơn 42 tỷ đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp nhận. Ở cấp huyện, thành phố đã nhận hơn 127 tỷ đồng. Việc phát huy vai trò của dân quân tự quản cộng đồng, cấp ủy địa phương sâu sát chăm lo cho người dân, không để ai thiếu thốn giữa dịch bệnh. Người dân chung tay chống dịch với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và bằng các hình thức phù hợp.

Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 đã đặt ra nhiều chỉ tiêu. Trong đó 100% chi bộ sinh hoạt hàng tháng có đánh giá về định hướng hoạt động công tác dân vận, phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 70% hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên tham gia vào 1 tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng hoặc các thành viên mô hình tự quản ở cộng đồng mô hình dân cư.

Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận chuyên đề bám sát thực tiễn địa phương ... Chính quyền các cấp tiếp tục rà soát thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; xây dựng kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2022; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội kịp thời; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Trong bối cảnh tình hình KTXH - ANQP trong nước và quốc tế, nhất là dịch bệnh Covid -19 tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân, đòi hỏi công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở càng phải đồng bộ sâu rộng, đi vào thực chất, đúng với tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với vai trò của cấp ủy, người đứng đầu là phải gắn kết, tạo được niềm tin cho nhân dân vượt qua gian khó, sức mạnh lòng dân được khơi dậy.

THÙY DƯƠNG

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN