Công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2022 tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Ngày: 2022-01-17 12:17:37
  

Xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang trong quá trình xây dựng, phát triển đời sống của người dân cũng như thực hiện chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Xã đã và đang tiếp tục thực hiện các hoạt động để đạt được những tiêu chí, yêu cầu tiêu chuẩn của chương trình nông thôn mới nâng cao và nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến năm 2021 xã Thọ Thành đã đăng ký phấn đấu đạt các mục tiêu về nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Các công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao

Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là một nhiệm vụ trọng yếu của toàn bộ hệ thống chính trị, cũng như người dân của xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 sẽ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025 sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới tập trung vào người dân. Chính vì vậy, mọi công tác tuyên truyền, hoạt động đều được thông báo rõ ràng đến người dân. Mọi vấn đề huy động đóng góp được bàn bạc và nhất trí trước khi thông qua mỗi hoạt động cộng đồng. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”.

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TU ngày 03/12/2021 cuả Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các văn bản hướng dẫn của Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Thành, xã Thọ Thành xây dựng kế hoạch, các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đến năm 2021 xã đã đăng ký phấn đấu đạt các mục tiêu về nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Nhà văn hoá xóm được xây dựng khang trang

Xã thường xuyên tổ chức các cuộc họp quân dân chính, để triển khai những kế hoạch thực hiện từ đầu năm 2021. Bên cạnh đó, lồng ghép trong các cuộc họp Đảng bộ, họp hội đồng, họp nhân dân thường kỳ để tuyên truyền, vận động các cán bộ cùng nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã phối hợp với Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các làng xóm, nhằm phát động các phong trào thi đua, vận động các đoàn viên, hội viên hưởng ứng để tạo nên sức mạnh với tinh thần đoàn kết từ tất cả mọi người.

Trong những cuộc họp chi bộ, họp xóm làng để tuyên truyền thực hiện, phân công các đồng chí thường vụ, ban chấp hành phụ trách điểm bám cơ sỡ chỉ đạo. Chỉ đạo các xóm tăng cường công tác tuyên truyền trên các hệ thống loa phát thanh của xã, xóm đến với người dân những công tác thực hiện, trong quá trình phát triển và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các kết quả nổi bật của xã từ khi đạt chuẩn nông thôn mới

Toàn cảnh xã Thọ Thành nhìn từ trên cao

Với những sự nỗ lực, phấn đấu nhằm phát triển đời sống nhân dân, những hoạt động của xã Thọ Thành. Đến năm 2016, xã đã đạt chuẩn chương trình nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã tiếp tục đẩy mạnh, để từng bước tiến đến chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thời điểm từ cuối năm 2016, khi đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã tiếp tục cùng với các cán bộ, Đảng viên, toàn thể quần chúng nhân dân phấn đấu, với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đạt nhiều kết quả to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Ông Chu Minh Lý, bí thư Đảng ủy xã Thọ Thành

Theo đó, Đảng bộ và quần chúng nhân dân đã đạt được những kết quả nổi bật từ khi đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới đến nay. Đó là việc bê tông hóa thêm 5,2km đường xóm, với tổng số vốn lên đến 10 tỷ đồng, rải thảm đường tỉnh lộ 537 6,3km với tổng vốn 5 tỷ đồng.

Để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, xã đã xây mới 2,7km kênh tưới, cùng với đó là việc tu sửa nâng cấp cống kênh mương nội đồng, với tổng vốn là 5,5 tỷ. Xã cùng thực hiện xây mới trường mầm non với nhà 3 tầng, 13 phòng học, với tổng số vốn là 9,2 tỷ đồng. Nâng cấp xây dựng trường THCS nhà 2 tầng, nhà hiệu bộ và sân, tổng 3 tỷ đồng.

Ông Võ Thành Đồng chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thọ Thành

Với y tế, xã cũng đã cải tạo trạm y tế cũ với tổng vốn 0,5 tỷ đồng. Xã đã hỗ trợ bê tông xây dựng đường giao thông cho các xóm làng với 700 tấn xi măng, tương đương 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hoạt động xây dựng các nhà văn hóa xóm, hỗ trợ xóm Tam Đa đạt khu dân cư kiểu mẫu, đầu tư các hệ thống cột cờ và cây xanh ở trục đường chính.

Những sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An. Hiện nay xã đang duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí trong xây nông thôn mới. Đến tháng 12/2021 xã đã đạt 15/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã sẽ tiếp tục thực hiện 4 tiêu chí nữa để hoàn thành theo đúng mục tiêu đến năm 2022.

Trần Hòa

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN