Có được thay đổi nơi cư trú khi đang được hưởng án treo?

Ngày: 2022-03-05 13:41:23
  

Toà soạn Tạp chí Phổ biến Pháp luật Việt Nam nhân được câu hỏi của bạn đọc ở quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Nội dung bạn đọc hỏi: “Em trai tôi đang phải chấp hành án treo 2 năm hiện ở tại huyện Bình Chánh. Thời gian chấp hành án treo được 09 tháng nhưng do gia đình tôi bán nhà và chuyển sang quận Tân Phú để ở. Vậy xin hỏi em tôi có được phép chuyển nơi cư trú không?

Trả lời mang tính chất tham khảo:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 64/2019/TT-BCA: Người chấp hành án được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

“1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú.

 2. Có lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú, thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển cư trú sang nơi khác;

b) Chuyển đến nơi cư trú với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển nơi cư trú khác sau khi ly hôn;

c) Chuyển đến nơi cư trú cùng cha, mẹ, ông, bà, con để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, ông, bà, con bị bệnh hiểm nghèo mà không có người khác chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc trường hợp già yếu không nơi nương tựa;

d) Chuyển đến nơi cư trú khác để đảm bảo việc công tác, học tập;

đ) Không còn nơi cư trú vì bị giải tỏa, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa;

e) Buộc phải bán nhà để khắc phục hậu quả hoặc đảm bảo cuộc sống;

g) Vì lý do dịch bệnh hoặc đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh;

h) Các trường hợp khác do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định.

3. Nơi cư trú chuyển đến phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài.

4. Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và việc ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người chấp hành án.”

 Công an cấp xã nơi đang thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (nơi đi) hướng dẫn người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú, nộp cho Công an cấp xã. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do thay đổi nơi cư trú.

Do đó, trường hợp em bạn muốn chuyển đến nơi khác phải đảm bảo các điều kiện trên. Em bạn nên đến công an xã (nơi đi) để được hưởng dẫn làm đơn và các thủ tục cần thiết theo quy định.

Đoàn Duy – Trung tâm tư vấn pháp luật TP. Hồ Chí Minh

 

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN