Chấm dứt quyền giám hộ khi người được giám hộ thành niên

Ngày: 2021-11-05 09:46:08
  

Tòa soạn Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam có nhận được câu hỏi của bạn đọc ở Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ. Nội dung: “Cha mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tôi được bác ruột giám hộ, quản lý tài sản (gồm 01 ngôi nhà và sổ tiết kiệm), có đăng ký giám hộ tại UBND phường. Nay tôi đã 25 tuổi, đã có việc làm ổn định và muốn sống tự lập, được tự quản lý tài sản do bố mẹ mình để lại. Xin hỏi việc giám hộ của bác đối với tôi có được chấm dứt không? Thủ tục như thế nào?”

Trả lời có tính chất tham khảo:

Khoản 1 Điều 62 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“a) Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Người được giám hộ chết;

c) Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

d) Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.”

Ảnh minh họa

Tại Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người thành niên như sau:

“1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.”

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì hiện nay bạn đã 25 tuổi, là người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nên việc giám hộ của bác ruột đối với bạn sẽ chấm dứt từ khi bạn đủ 18 tuổi. Bạn cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Thẩm quyền đăng ký chấm dứt giám hộ được quy định tại Điều 19 Luật Hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.”

Trình tự, thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được quy định tại Điều 22 Luật Hộ tịch:

“1. Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.”

Lưu ý: Các giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ là các giấy tờ chứng minh bạn đã thành niên bao gồm một trong các giấy tờ: Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH

(Trung tâm Tư vấn pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN